29. září 2021 Přihlásit se  
 
MenuLeft.jpg
MenuRight.jpg
 
  Enter Title Minimalizovat

Řízení projektu


Občanské sdružení STUDNICE nabízí zejména pro neziskový sektor a vzdělávací instituce tyto služby související s realizací projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU:

 • organizace výběrových řízení na dodávky zboží a služeb v rámci projektu
  • zpracování a provedení zadávacích řízení na výběr dodavatelů dle podmínek výběru dodavatelů projektů financovaných ze SF EU
  • monitoring zadávacích řízení a výkaznictví o nich vůči administrujícímu subjektu
 • administrace realizace projektu (věcná i finanční)
  • cash-flow projektu
  • zpracování průběžných monitorovacích zpráv, žádosti o platbu a dalších dokumentů pro účely kontroly projektu ze strany administrující instituce
  • zpracování závěrečné monitorovací zprávy
  • zpracování Monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti
  • zpracování ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu
 • PR projektu a zajištění publicity dle pravidel dotačního programu
 • Monitoring a vnitřní kontrola projektu
 • Služby spojené s komunikací s administrujícím orgánem příslušného Operačního programu
 
  
 
FooterLeft.jpg
Copyright © 2010 Občanské sdružení STUDNICE   
  
FooterRight.jpg