29. září 2021 Přihlásit se  
 
MenuLeft.jpg
MenuRight.jpg
 
  Enter Title Minimalizovat

Příprava projektuObčanské sdružení STUDNICE nabízí zejména pro neziskový sektor a vzdělávací instituce tyto služby související se získáním dotací ze strukturálních fondů EU:

 • Posouzení možných finančních zdrojů pro realizaci projektu definovaného zadavatelem.
 • Vyhodnocení stávajících podkladů v rámci přípravy akce včetně doporučení na dopracování potřebných projektových dokumentací (stavební, technické atd.)
 • Kompletní zpracování projektové dokumentace
  • Logický rámec projektu
  • Studie proveditelnosti
  • Rozpočet a finanční analýza projektu (včetně vyjádření uznatelnosti jednotlivých nákladů)
  • Detailní harmonogram projektu (zpracováno v MS Project)
  • SWOT analýza projektu
 • Zpracování projektové žádosti v aplikaci Benefit7 (případně eAccount) a asistence při jejím odevzdání zrpostředkujícímu subjektu (kontrola formálních náležitostí žadatele o dotaci)
 • Konzultační a poradenské služby při zpracování projektové dokumentace a projektové žádosti včetně projednání projektového záměru a podkladů žádosti s pracovníky zprostředkujícího subjektu (poskytovatele dotace)

Dále nabízíme pro menší skupiny školení na téma "Příprava a řízení projektů EU - principy politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU a jejich užití v praxi". Účastníci školení získají e-kurz s informacemi o pravidlech čerpání dotací ze SF EU v období 2007 - 2013, včetně interaktivních testů.

Díky dlouholetým zkušenostem s přípravou a realizací projektů nabízíme komplexní zabezpečení celého procesu získání a čerpání dotace.

 
  
 
FooterLeft.jpg
Copyright © 2010 Občanské sdružení STUDNICE   
  
FooterRight.jpg