29. září 2021 Přihlásit se  
 
MenuLeft.jpg
MenuRight.jpg
 
  Minimalizovat

Podpora využití ICT ve výuce průřezových témat na základních školách

 

Číslo projektu:

CZ.1.07/1.1.00/14.0147

Období realizace:

1.10.2010 - 30.4.2013

Zaměření projektu:

Předmětem projektu je podpora využití informačních technologií při rozvoji výuky průřezových témat (PT) na druhých stupních základních škol ve vybraných krajích.

Cílem projektu je vytvořit internetový portál, díky kterému budou moci učitelé tvořit vlastní plány výuky PT, generovat testy pro své žáky a v neposlední řadě zde budou uloženy elektronické obsahy k jednotlivým subkategoriím průřezových témat.

V rámci projektu vznikne:

·         on-line generátor plánů výuky PT na 2. stupni ZŠ

·         34 sad elektronických výukových materiálů k PT

·         960 elektronických testových otázek

·         internetový portál pro podporu ICT výuky a testování v oblasti průřezových témat

Do projektu bude zapojeno 180 škol a podpořeno bude 18 000 žáků a 180 učitelů ZŠ z nejméně osmi krajů.

Realizátor projektu:

CCA Group a.s.

Úloha o.s. STUDNICE v projektu:

a) koordinace zavedení aktivit na školách ve vybraných krajích (komunikace se školami, realizace informativních seminářů, zaškolení v práci se systémem)

b) zajištění provozu portálu (komunikace se školami zapojenými do projektu, netechnický (funkční, didaktický) hot-line, shromáždění připomínek a podnětů od škol, zajištění přístupnosti a archivace dat o výsledcích testování, MNG výstupy srovnávacích studií apod.)

c) projektová supervize (kontrola dotačního managementu, čerpání dotace)

Více viz: http://www.cca.cz/index.php/o-nas/dotovane-projekty-z-eu/148-podporavyuzitiictvevyuceprurezovychtematnazakladnichskolach

 
  
 
FooterLeft.jpg
Copyright © 2010 Občanské sdružení STUDNICE   
  
FooterRight.jpg