29. září 2021 Přihlásit se  
 
MenuLeft.jpg
MenuRight.jpg
 
  Enter Title Minimalizovat

                                                                                                                                                                                    E-learning - nástroj moderního vzdělávání a rozvoje zaměstnanců"


 

Doba realizace: leden 2007 - červen 2007

Cílová skupina: zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů (management, personalisté, pracovníci IT a HR oddělení)

Cíle projektu: Vytvořit a pilotně ozkoušet vzdělávací program, který by naučil managery, personalisty a pracovníky odpovědné za rozvoj lidských zdrojů v podnicích a organizacích základní zásady i praktické postupy tvorby e-learningových kurzů pro vnitropodnikové vzdělávání. Organizace a podniky, jejichž zaměstnanci absolvují vzdělávací program si budou schopny samostatně vytvářet vlastní specifické vzdělávací kurzy.

Klíčové aktivity projektu:

  • Vypracování metodiky vzdělávacího programu (sylabus, didaktická pravidla)
  • Tvorba sylabu, výukové prezentace a studijních manuálů
  • Tvorba testovacího e-kurz
  • Pilotní školení 6 pracovníků z komerčních firem
  • Ověření výsledků projektu

Financování projektu: Operační program Rozvoj lidských zdrojů, opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání (Krajský úřad Plzeňského kraje), plánovaný rozpočet 697.575,-- Kč.

Partnery projektu jsou:

ŠKODA MACHINE TOOL s.r.o.
Tylova 57
316 00  PLZEŇ

kontaktní osoba pan Milan Švátora
tel.: 378 132 861
fax.: 378 134 128
mail: milan.svatora@cz-smt.cz
web: www.skoda.cz


ŠKODA HOLDING a.s.
Tylova 1/57
316 00  PLZEŇ

kontaktní osoba Mgr. Jana Vlachová - vedoucí sekce IT vzdělávání a certifikace
tel.: 378 182 560
fax.: 378 182 563
mail: jana.vlachova@skoda.cz
web: www.skoda.cz


Kontakty:

Manažer projektu:

Ing. Jiří Laciga CSc.
Krátká 6
301 17  PLZEŇ
Tel: 378 229 410
E-mail: jiri.laciga@cca.cz 
 Lektor vzdělávacího programu:

Mgr. Pavel Škarban
Krátká 6
301 17  PLZEŇ
Tel: 378 229 469, 602 157 901
E-mail:
e-learning@studnice-os.cz


TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.

 
  
 
FooterLeft.jpg
Copyright © 2010 Občanské sdružení STUDNICE   
  
FooterRight.jpg