29. září 2021 Přihlásit se  
 
MenuLeft.jpg
MenuRight.jpg
 
  Enter Title Minimalizovat

 Projekt Nová šance aneb pomozme si navzájem

Doba realizace: červen 2007 – květen 2008

Cíl projektu:

Cílem projektu je sociální integrace a předcházení či odstranění sociálního vyloučení širokých cílových skupin osob (zdravotně handicapovaní, matky na rodičovské dovolené, absolventi, dlouhodobě nezaměstnaní, migranti). Projekt by měl napomoci těmto cílovým skupinám s nalezením vhodného zaměstnání či návratem do práce, a to jak prostřednictvím přímého vzdělávání, tak poskytováním podpůrných (zejména poradenských služeb) v oblasti zaměstnanosti. Na základě spolupráce s partnery budou členy realizačního týmu osoby se zdravotním handicapem. Přidruženým efektem projektu tak bude podpora budování sociálních kontaktů mezi členy cílových skupin a snížení rizika sociálního vyloučení jejich aktivizací a podporou získání důvěry ve vlastní schopnosti.

Partneři projektu:

 • Nadace Charty 77
 • Mateřské centrum Karlovy Vary
 • Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje
 • Mateřské centrum Rodinka

Cílová skupina:

 1. zdravotně postižení 
 2. matky na rodičovské dovolené a po jejím skončení 
 3. rodiče s malými dětmi
 4. osoby nad 50 let ohrožené nezaměstnaností
 5. nezaměstnaní a dlouhodobě nezaměstnaní
 6. absolventi škol bez dostatečné praxe
 7. migranti
 8. další skupiny znevýhodněné na trhu práce 

Klíčové aktivity projektu:

 • Vzdělávání s využitím moderní metody e-learningu
 • Asistence při studiu a patronát
 • Knihovna
 • Poradenství
 • Burza práce

Financování projektu: program SROP, opatření 3.2. Plánovaný rozpočet 1 496 281 Kč.

Výstupy projektu:

Během celé realizace se do projektu se zapojilo celkem 84 osob, z čehož úspěšně splnilo všechny studijní podmínky 75 z nich (89%). Celkem si klienti zapsali 229 kurzů a úspěšně splnili 216 (94%). Z hlediska cílových skupiny bylo 36% klientů z řad osob zdravotně postižených, 35% osoby na/po mateřské dovolené, 27% nezaměstnaní a 2% osoby nad 50 let ohrožené nezaměstnaností. CCA ¾ klientů tvořily ženy, mužů se do projektu přihlásilo 19.


Aktuální stav

18.5.2010

V současné době poskytuje o.s. Studnice podpořené cílové skupině vzdělávání a další přidružené služby ve stejném rozsahu jako v době konání projektu „Nová šance aneb pomozme si navzájem“.

Od ukončení realizace projektu využilo naši nabídku služeb celkem 48 klientů, převážně matek na rodičovské dovolené a osob nad 50 let. Účastníci úspěšně ukončili 53 z celkově 59 zvolených kurzů. Největší zájem byl o studium rekvalifikačního kurzu Základy práce na PC.

 

Bližší informace: Hana Kotková, hana.kotkova@cca.cz, tel: 721 561 773 nebo 378 229 452

 
  
 
FooterLeft.jpg
Copyright © 2010 Občanské sdružení STUDNICE   
  
FooterRight.jpg