29. září 2021 Přihlásit se  
 
MenuLeft.jpg
MenuRight.jpg
 
  Enter Title Minimalizovat
 

 

Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využití jednotného ICT systému Škola Online

Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.08/02.0016
Realizátor: Občanské sdružení STUDNICE, Krátká 6, 301 00, Plzeň
Cíl projektu:
Cílem projektu, který navazuje na proces postupné informatizace plzeňských základních škol, je vyškolit pedagogické pracovníky v obsluze jednotného školského informačního systému.
V rámci projektu bude připraveno a akreditováno 5 školení DVPP. K jednotlivým školením budou vytvořeny výukové materiály, navíc v rámci akce vnikne série videonápověd, e-kurzů a e-testů, které budou sloužit pro distanční výuku pedagogů.
Projekt vychází z potřeb cílové skupiny a je podporován zřizovatelem škol (Odbor školství, mládeže a
tělovýchovy Magistrátu města Plzně) a implementátorem jednotného informačního prostředí Plzeňských škol (Správa informačních technologií města Plzně).
V rámci projektu bude vyškoleno 600 pedagogů z 26 škol (celkem 1056 osobo/školení).
Klíčové aktivity:
A)    Vytvoření programů DVPP a jejich akreditace
Obsahové zaměření školení:
 • školení pro administrátory systému SOL
 • školení pedagogických pracovníků v užívání systému SOL
 • školení tvorby rozvrhů a suplování v systému SOL
 • školení administrativy třídního učitele v systému SOL
 • školení tvorby tiskových sestav v systému SOL
 
B)    Vytvoření interaktivní nápovědy a e-kurzů
Videonápovědy:
 
 • komisionální zkoušky
 • přijímací řízení
 • zápis do prvního ročníku
 • uzávěrka třídního
 • výstupní hodnocení
 • úvodní seznámení - obecné ovládání systému
 • úvodní seznámení - představení funkčnosti systému
 • úvodní seznámení - jak začít s evidencí v systému (první kroky pro začínající uživatele)
 • výukové zdroje
 • komunikace
 • elektronická omluvenka
 • tvorba rozvrhu
 • přidělování přístupů a oprávnění uživatelům
 • import dat do systému
 • knihovna
 • školní akce
 • tisk rozvrhů
 • zařazování/odebírání žáků do/z tříd, přesuny žáků
 • učební plány
 • tvorba a generování XML dokumentů
 • generování dokumentů
E-kurzy s e-testy
 • hodnocení
 • docházka a třídní kniha
 • školní matrika
 • uzávěrka hodnocení učitele
 • uzávěrka hodnocení a docházky třídního učitele
 • základní funkce a ovládání systému
 
C)    Realizace školení DVPP
Typ školení, indikativní hodinový rozsah, počet účastníků:
 1. školení pro administrátory systému SOL (6 hodin, 52 účastníků)
 2. školení pedagogických pracovníků v užívání systému SOL (4 hodiny, 500 účastníků)
 3. školení tvorby rozvrhů a suplování v systému SOL (4 hodiny, 52 účastníků)
 4. školení administrativy třídního učitele v systému SOL (4 hodiny, 400 účastníků)
 5. školení tvorby tiskových sestav v systému SOL (4 hodiny, 52 účastníků)
Harmonogram:

 

Aktivita
2010
2011
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
Vytvoření programů DVPP a jejich akreditace
X
X
X
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vytvoření interaktivní nápovědy a e-kurzů
 
X
X
X
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizace školení
 
 
 
 
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
 
Partner projektu: ŠKOLA ONLINE a.s., Karlovo Náměstí 17, 120 00 Praha 2


Dotazník spokojenosti se školením.


Objednávka školení:

Školení nad rámec projektu (tzn. jiná školení než výše uvedená a školení v období udržitelnosti) jsou zpoplatněna cenou 5.000,-- Kč/školicí den. Objednávky viz kontakt níže.
 
Kontakty:


Manažer projektu: Mgr. Pavel Škarban (pavel.skarban@studnice-os.cz, 602 157 901)CZ.1.07/1.3.08/02.0016 Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využití jednotného ICT systému Škola Online
 
 
  
 
FooterLeft.jpg
Copyright © 2010 Občanské sdružení STUDNICE   
  
FooterRight.jpg